profielen en studies


Wat kun je studeren met jouw profiel? 

Let op: als je op onderstaande studies klikt, word je doorgeschakeld naar een bepaalde universiteit. Andere universiteiten kunnen deze studie ook aanbieden. Het is zeker de moeite waard om ze te vergelijken. 


bachelors met C&M / E&M (vaak kan N&T / N&G ook)

Faculteit der Geesteswetenschappen
* alle talen: Grieks en Latijn, Nederlands, Frans, Duits, Engels, ...
* geschiedenis
* archeologie
* filosofie 
* Er zijn ook studies die meerdere vakgebieden combineren, zoals  Europese Studies.
Politiek en cultuur, natie- en staatvorming, cultuur- en ideeëngeschiedenis, de vorming van de Europese Unie. Al deze aspecten komen in Europees context aan bod. Ook Europese talen, economie en recht worden bestudeerd.

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
* bewegingswetenschappen 
* pedagogische wetenschappen
* psychologie
 
Faculteit der Godgeleerdheid
* godgeleerdheid
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
* rechtsgeleerdheid
* criminologie
* notarieel recht

Faculteit der Sociale Wetenschappen
* bestuurswetenschap en politicologie
* communicatiewetenschap
* bestuurs- en organisatiewetenschap
* culturele antropologie
* sociologie


Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
* bedrijfskunde
* economie en bedrijfseconomie
* International Business Administration
*  Je kunt 1 vak gaan studeren, maar er zijn ook studies die meerdere vakken combineren.
Zo bestaat PPE uit Philosophy, Politics and Economics.  
* PPLE combineert Philosophy, Politics, Law and Economics. 
* Universiteit Twente heeft nog meer bachelors

De University Colleges bieden een Liberal Arts&Science - programma d.w.z.een interdisciplinaire (samengesteld uit meerdere studierichtingen) studie, doorgaans Engelstalig en international georiënteerd. Ieder college heeft een eigen academisch programma. Waar het ene college de nadruk legt op Sociale Wetenschappen (Social Science) met o.a. International Relations of Psychologie, zal het andere college de nadruk leggen op de Beta-vakken (Science). De University College’s bieden een universitaire Bachelor opleiding. Doorstroom naar een universitaire Masters opleiding is (doorgaans) zonder problemen mogelijk.

kunstopleidingen  Let op: afwijkende inschrijvingsdata!
* Design Academy (Eindhoven)
* De Willem de Kooning Academie is een hogere opleiding in Rotterdam voor beeldende kunst en vormgeving. Erasmus Universiteit Rotterdam en de Willem de Kooning Academie slaan bovendien de handen ineen met het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL). RASL ontwikkelt op dit moment een double degree op bachelorniveau.
* conservatorium

Heb je het goede pakket?
*vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: klik hier 
of hier  http://www.studiekeuzeinformatie.nl/van-profiel-naar-studie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


bachelors met N&T / N&G

Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
* aardwetenschappen
* biologie
* biomedische wetenschappen
* gezondheidswetenschappen
* gezondheid en leven
* aarde en economie

Faculteit der Geneeskunde
* geneeskunde

Faculteit der Tandheelkunde
* tandheelkunde

Faculteit der Exacte Wetenschappen +
Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven 
* automotive technology De moderne auto is een intelligent systeem, super hightech. Elektrische componenten zijn niet meer weg te denken door onder meer de overgang naar nieuwe aandrijfsystemen (hybride en elektrisch) en door communicatie en navigatie.
* applied physics Vragen waarop je antwoorden zoekt bij Applied Physics zijn bijvoorbeeld: hoe meet je hersensignalen? Hoe pas je lasertechniek toe? Hoe werkt supergeleiding? Wat kun je met magnetisme? De kennis die je opdoet, leer je vervolgens toe te passen. 
* aerospace engeneering : Hoe zorg je dat een satelliet in de juiste baan om de aarde komt of hoe ontwerp je een microvliegtuig dat mensenlevens redt?
* applied earth sciences Je leert hoe grondstoffen zijn ontstaan, waar ze zijn te vinden en hoe ze op een slimme en efficiënte manier zijn te winnen, zodat de effecten op landschap en milieu minimaal blijven.
* applied mathematics  Je mobiele telefoon, de beveiliging van je pinpas, de bevoorrading van producten in winkels, beeldverwerking in de medische wereld en een digitaal prototype voor een auto: zonder wiskunde zou het allemaal niet bestaan. Je denkt er vaak niet eens bij na, maar wiskunde is onmisbaar in onze moderne wereld. 
* bèta-gamma Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, levenswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie.  
* biomedische technologie, technische geneeskunde, medische wetenschappen en technologie: Ik droom van… volledige genezing van versleten gewrichten… vroegtijdig ontdekken van ziektes zoals kanker...
* bouwkunde: Over hoe de wereld verandert en hoe we gebouwen, straten en steden kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten en de wensen van gebruikers.  
* business analytics (voorheen bedrijfswiskunde en informatica)

* chemical engineering and chemistry Scheikundige Technologie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarbij kun je denken aan de ontwikkeling van schonere vormen van energie en van nieuwe materialen met zeer specifieke eigenschappen (supersterke vezels bijvoorbeeld), maar ook aan het ontwerpen van nieuwe moleculen die gedoseerd medicijnen kunnen afgeven in je lichaam of die licht kunnen omzetten in elektriciteit.
* civiele techniek: Werk mee aan het oplossen van de fileproblemen in een Amerikaanse miljoenenstad, bouw in China een gigantische waterdam of wordt het meesterbrein achter een imposant bouwwerk als de Golden Gate Bridge. 
* computer science
* computer science and engeneering: Zelfrijdende auto’s, real-time navigatie op je mobiel, persoonlijke aanbiedingen op basis van je surfgedrag en zorgrobots.  
* data science, Data Science is een nieuwe technische discipline en de drijvende kracht achter de toekomstige innovaties. Net zoals informatica is voortgekomen uit de wiskunde toen de computers op de markt kwamen, zo is data science ontstaan als nieuwe discipline in antwoord op de grote hoeveelheid data die vandaag de dag gegenereerd wordt.
* electrical engeneering:  Electrical Engineers zijn bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de ontwikkeling van smartphones, elektrische auto’s en de nieuwste medische apparatuur. 
* future planet studies Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst. Hoe ziet ons leven op Aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de Aarde blijven inrichten en gebruiken zoals we nu doen? 
* industrial design Denk maar aan gemeenschappelijke sanitaire centra voor sloppenwijken in India, een enkelband die atleten helpt om verzwikkingen te voorkomen, een paraplu die de sterkste wind weerstaat of spelletjes die mensen met dementie helpen. 
* industrial engineering Industrial Engineering is een opleiding waarbij je een bedrijfsproces bekijkt vanuit de invalshoeken mens, techniek en organisatie. Je ontwikkelt een gedegen theoretische basis en besteedt veel aandacht aan de praktische toepassingen ervan.  
* informatie, multimedia en management 
* klinische technologie  Geavanceerde scans en op maat 3D-geprinte kunstorganen. Medische technologie is niet meer weg te denken uit de zorg. 
* lifestyle informatics (voorheen kunstmatige intelligentie)
* life science and technology  Wat is de overeenkomst tussen penicilline, bier en biologisch afbreekbaar plastic? Op het eerste gezicht niet veel. Maar aan de basis van deze en veel andere toepassingen ligt de levende cel.
* maritieme techniek  Een groot schip is een zelfstandig functionerend dorp en tegelijkertijd een van de grootste werktuigen die we kennen. In de bachelor Maritieme Techniek leer je om een schip te ontwerpen, met alle voorzieningen en installaties die nodig zijn.
* medische natuurwetenschappen 
* molecular science and technology Chemie is overal om je heen: van je kleding, cosmetica en voeding tot je smartphone, geneesmiddelen en zonnecellen. Het vakgebied ontwikkelt zich razendsnel. Dat moet ook wel, want de wereldbevolking blijft groeien en grondstoffen worden schaars. Een schone en gezonde wereld: dat is waar chemici en chemisch technologen aan werken.
* nanobiologie  In dit unieke programma heeft de TU Delft haar krachten gebundeld met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en technieken voor het ontdekken van hartfalen voordat het ziekten veroorzaakt, of van een microscoop waarmee cruciale moleculen in levende cellen beter kunnen worden geanalyseerd. 
* natuur- en sterrekunde Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat je VWO eindexamencijfer voor Wiskunde B een goede voorspeller is voor je verwachte studiesucces bij de universitaire studies Natuurkunde en Sterrenkunde. Dit cijfer is zelfs een betere voorspeller dan je VWO cijfer voor Natuurkunde, wat aangeeft dat eerstejaars studenten meer problemen hebben met de wiskunde en de abstracte manier van denken dan met de natuurkundige en sterrenkundige inhoud van de vakken. 
* psychology & technology De games die je speelt, het mobieltje waarmee je sms't, de internetsite waar je op shopt. Technologie is overal om ons heen en is belangrijk. Te belangrijk om alleen aan technologen over te laten. Bij Psychology & Technology leer je wat technologie met mensen doet  en hoe je met behulp van psychologische kennis technologie optimaal kunt laten werken voor mensen.  
* psychobiologie  Als student Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul tot de menselijke geest.
* scheikunde 
* science, business & innovation 
* sustainable innovation Bij Sustainable Innovation bestudeer je innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief,  zodat de samenleving duurzaam gaat consumeren en produceren. 
* technische bestuurskunde  De aanleg van een spoorlijn, de controle van een chemische installatie, investeringen rondom Schiphol, het toezicht op de telecomsector en de privatisering van de elektriciteitssector. Stuk voor stuk zaken waarbij gedegen kennis van technologie, economie, bestuur, management en recht noodzakelijk is om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. 
* technische natuurkunde  Wil je weten hoe protonen kunnen worden gebruikt om mensen te genezen? Of hoe je met nanotechnologie veel betere zonnecellen kunt maken? Ben je benieuwd of de kwantumcomputer en kwantum-internet mogelijk worden? 
* technische wiskunde  Wondgenezing versnellen, filedruk verminderen en de financiële crisis begrijpen: wiskundige modellen spelen een grote rol in fysische, technische en maatschappelijke verschijnselen.
* werktuigbouwkunde  Werktuigen, gereedschappen, apparaten, machines en fabrieken, dat zijn de dingen die je als werktuigbouwkundige bedenkt, ontwerpt, maakt en verbetert. Allemaal dingen die ons leven – in het bedrijfsleven of als consument – gemakkelijker, veiliger en duurzamer maken.
* wiskunde

De University Colleges bieden een Liberal Arts&Science - programma d.w.z.een interdisciplinaire (samengesteld uit meerdere studierichtingen) studie, doorgaans Engelstalig en international georiënteerd. Ieder college heeft een eigen academisch programma. Waar het ene college de nadruk legt op Sociale Wetenschappen (Social Science) met o.a. International Relations of Psychologie, zal het andere college de nadruk leggen op de Beta-vakken (Science). De University College’s bieden een universitaire Bachelor opleiding. Doorstroom naar een universitaire Masters opleiding is (doorgaans) zonder problemen mogelijk.
 

Heb je het goede pakket?
* vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: klik hier
 of hier: http://www.studiekeuzeinformatie.nl/van-profiel-naar-studie
* Heb jij één of meer bèta-vakken nodig om toegelaten te worden tot een HBO of WO studie? Dan kun je terecht bij WisMon of bij Boswell-Bèta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------